verkeersongeval

Verkeersongeval, recht op schadevergoeding?

Heeft u een verkeersongeval gehad en wilt u graag weten of u recht heeft op een schadevergoeding? In dit artikel geven wij u meer informatie over verkeersongevallen, letselschade en het claimen van een schadevergoeding na een ongeval. Bent u bijvoorbeeld aangereden op het zebrapad, heeft u een whiplash of schade aan uw auto nadat iemand u geen voorrang verleende? Dan is het soms mogelijk om een schadevergoeding voor uw letsel te claimen na uw aanrijding.

Het is verstandig om een letselschadespecialist in de hand te nemen om u te helpen bij het eisen van een schadevergoeding na een aanrijding en het berekenen van smartengeld. Via het telefoonnummer 088 444 7669 kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. Na het intakegesprek brengen wij u in contact met een advocaat die u verder kan helpen. U kunt ook het contactformulier invullen op de offertepagina en dan nemen wij contact met u op.

Letselschade na verkeersongeval?

Letselschade is alle schade die is ontstaan na een verkeersongeval. Hierbij valt niet alleen alle materiële schade, zoals een auto die total loss is of kapotte kleding. Maar ook immateriële schade, zoals blijvend lichamelijk letsel of littekens. Wanneer er verkeersregels worden overtreden kan er een verkeersongeluk gebeuren, hierdoor kunt u letselschade oplopen. Het kan grote gevolgen hebben als u het slachtoffer bent van een verkeersongeval. Misschien heeft u een tijd niet kunnen werken, heeft u veel fysiotherapie nodig of heeft u blijvende nekklachten na een whiplash. Als u zelfstandig ondernemer bent kan een ziekenhuisopname veel gevolgen hebben voor uw bedrijf en inkomen. Daarnaast kunt u er ook psychische klachten aan overhouden. Zo kan het moeilijk zijn om weer te gaan autorijden na een verkeersongeluk of durft u niet alles meer. Wanneer u geen schuld heeft aan het verkeersongeval kunt u de letselschade eisen van de schuldige.


Wat te doen bij een aanrijding?

Na een aanrijding moet u de veroorzaker zo snel mogelijk aansprakelijk stellen. U kunt alle redelijke kosten door het verkeersongeval claimen bij de veroorzaker. Hier vallen ook alle kosten voor de juridische rechtsbijstand onder. Als slachtoffer moet u zelf bewijs aandragen voor uw geleden letselschade. Daarom is het belangrijk om altijd een arts te bezoeken na een verkeersongeval. De arts kan u een schriftelijke verklaring geven als blijkt dat er een direct verband is tussen het ongeval en het letsel.

Na een verkeersongeluk kunt u ook foto’s maken van de situatie waarin het verkeersongeval gebeurde en foto’s van uw zichtbare letsel en schade. Het is verstandig om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen om u hierbij te helpen. Uw advocaat weet precies welke informatie u nodig heeft en kan een schadevergoeding eisen bij de veroorzaker van het verkeersongeval.

 1. Ga naar een arts om uw letsel in kaart te brengen
 2. Verzamel bewijslast van uw letselschade
 3. Neem contact op met een letselschadespecialist

Soorten verkeersongevallen

In het verkeer kan een verkeersongeval gebeuren waarbij één of meerdere verkeersdeelnemers betrokken raken. Een eenzijdig ongeval is wanneer er één voertuig of verkeersdeelnemer bij betrokken is. Een voorbeeld van een eenzijdig verkeersongeluk is wanneer er een auto tegen een boom is gereden of in de sloot langs de weg, zonder dat daar een ander voertuig bij betrokken was. Bij een tweezijdig ongeval zijn minstens twee verkeersdeelnemers betrokken. Dit kunnen twee auto’s zijn in een kort-staartbotsing of een botsing op een kruispunt waarbij geen voorrang is verleend.

Kop-staartbotsingen komen relatief vaak in het verkeer, wat een whiplash tot gevolg kan hebben. Ook verkeersongevallen tussen een voertuig en fietser of voetganger vallen onder de tweezijdige ongevallen. Om een schadevergoeding na een verkeersongeval te claimen moet er een aansprakelijke partij zijn, vaak is dit de veroorzaker van het verkeersongeluk. De aansprakelijkheid bij fietser en voetgangers is anders geregeld, omdat ze een beschermde positie hebben. In dit geval ligt de aansprakelijkheid altijd voor 50% of meer bij de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig.

Aanrijding met auto

Bent u betrokken geraakt bij een aanrijding met een auto? Wanneer de veroorzaker zich niet heeft gehouden aan de verkeersregels, kan deze aansprakelijk gesteld worden voor uw letselschade. Een veelvoorkomend verkeersongeval is een kop-staartbotsing of een aanrijding waarbij er geen voorrang is verleent. Een kop-staartbotsing wordt meestal veroorzaakt doordat er te weinig afstand tussen twee voertuigen wordt gehouden. De aansprakelijkheid ligt meestal bij degene die achter op zijn voorganger rijdt.

Dit kan anders worden wanneer de voorganger roekeloos reed of wanneer er opzet in het spel was. De aansprakelijkheid ligt bijna altijd bij de veroorzaker van het verkeersongeval. Bijvoorbeeld wanneer de veroorzaker niet goed uitkeek of geen voorrang verleende. Een aanrijding met een auto kan grote gevolgen hebben. Bij een kop-staartbotsing komt er vaak een whiplash voor.

Whiplash

Een whiplash is een letsel aan uw nek en wordt veroorzaakt doordat er plotseling flinke krachten inwerken op uw nek. Het bekendste voorbeeld waardoor er een whiplash veroorzaakt is bij een kop-staartbotsing. Hierbij wordt er een auto van achteren aangereden door een andere auto. Door de klap van de botsing wordt het hoofd van de bestuurder (en andere inzittenden) in een hele korte tijd van achter naar voren gezwaaid.

Na een whiplash kunnen er veel klachten optreden. U kunt bijvoorbeeld u nek minder goed bewegen, heeft veel nekpijn, hoofdpijn en u kan last hebben van concentratieproblemen. Deze klachten kunnen een paar weken aanhouden, maar ook jaren. Een gevolg kan hierdoor zijn dat u minder goed kunt werken of blijvende lichamelijke klachten houdt. Na een whiplash moeten uw klachten eerst vastgelegd worden door een arts. Bezoek daarom altijd een arts bij nekklachten na een verkeersongeval. Ook als deze klachten pas na een paar uur of paar dagen ontstaan.


letsel fietsongeval

Aansprakelijkheid fietsongeval

Wanneer u wordt aangereden door een motor, auto of busje als u op de fiets zit, kunt u flinke letselschade oplopen. U bent op de fiets kwetsbaarder dan in een auto of vrachtauto. U zit onbeschermd op uw fiets en na een aanrijding kan er ernstig letsel ontstaan. Een fietser wordt daarom gezien als een zogenaamde ‘zwakke verkeersdeelnemer’ en heeft een beschermde positie.

Wanneer een fietser wordt aangereden heeft de bestuurder altijd een gedeeltelijke aansprakelijkheid, ook als de fietser zich niet hield aan de verkeersregels. Een gemotoriseerde verkeersdeelnemer is minimaal voor de helft aansprakelijk na een verkeersongeval met een fiets. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat de bestuurder van de auto of bus meer aansprakelijk was voor het fietsongeval. Heeft u zich als fietser gehouden aan de verkeersregels en werd u toch nog aangereden door een auto? Dan is de bestuurder van de auto voor 100% aansprakelijk. Fietste u door rood heen en werd u toen aangereden? Dan bent u elk voor 50% aansprakelijk voor het fietsongeval.


letsel motorongeluk

Motorongeluk

Als motorrijder bent u zeer kwetsbaar op de weg. Waarbij bestuurders van auto’s, bussen en vrachtauto’s beschermt worden door hun voertuig, heeft u die bescherming als motorrijder niet. Bij een motorongeluk kunt u door de hoge snelheid en de zwakke bescherming ernstig letsel oplopen. Daarnaast worden motoren sneller over het hoofd gezien in het verkeer. Het risico om betrokken te raken bij een verkeersongeval is hierdoor groter.

Wanneer u zich houdt aan alle verkeersregels en wordt aangereden op uw motor, dan is het vaak mogelijk om een schadevergoeding voor uw letselschade te claimen bij de veroorzaker.

Klachten van een whiplash of andere nekproblemen, blijvend letsel door schaafwonden en hoofdletsel kunnen u veel problemen geven. Denk hierbij aan verlies van inkomen, blijvend lichamelijk letsel of psychische klachten door het verkeersongeluk. U kunt hier een schadevergoeding voor ontvangen.


Als voetganger aangereden?

Als u als voetganger wordt aangereden door een gemotoriseerd voertuig of fietser kunt u ernstig letsel oplopen. Veelvoorkomend letsel zijn botbreuken, nek- en hoofdklachten, blauwe plekken en hoofdwonden. Ook een hersenschudding komt vaak voor door de klap. U kunt bijvoorbeeld aangereden worden op het zebrapad of wanneer u de weg oversteekt. Een voetganger is net als een fietser een ‘zwakke verkeersdeelnemer’, vanwege de kwetsbare positie van een voetganger in het verkeer. Een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig is hierdoor altijd voor 50% aansprakelijk voor de letselschade van het letsel van een voetganger.

Wanneer een bestuurder zich niet hield aan de verkeersregels dan is hij voor 100% aansprakelijk. Dit is het geval als een voetganger op het zebrapad wordt aangereden. Steekt de voetganger de weg over door rood licht en wordt hij dan aangereden door een auto? Dan is de bestuurder maar voor 50% aansprakelijk.

Welke schade kan ik claimen?

U kunt alle letselschade claimen bij de aansprakelijk partij die u heeft geleden na het verkeersongeval. Heeft u blijvende lichamelijke klachten? Of is uw kleding of auto kapot? Dan kunt u dit claimen.

We maken hier onderscheid in de materiële schade en immateriële schade. Materiële schade zijn alle zichtbare letselschade, bijvoorbeeld aan uw auto. Maar ook het verlies van inkomen, extra medische kosten en de uitgaven voor de juridische bijstand. Immateriële kosten zijn lastiger te bepalen. Hierbij moet u denken aan blijvende lichamelijke en psychische klachten en littekens. Een schadevergoeding voor immateriële kosten wordt vaak smartengeld genoemd.

vrijblijvend adviesgesprek


Materiële schade

 • Medische kosten en eigen risico zorgverzekering
 • Kosten voor fysiotherapie
 • Aanpassingen aan uw huis en hulp in huishouding
 • Verlies van inkomen
 • Kapotte auto, fiets of kleding
 • Juridische bijstand

  Immateriële schade

 • Blijvende lichamelijke klachten (bijvoorbeeld nekklachten na een whiplash)
 • Psychische klachten
 • Verdriet door wegvallen werk of hobby
 • LittekensSmartengeld claimen, hoe werkt het?

Smartengeld is een vergoeding voor de geleden pijn en de te lijden pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. Na een verkeersongeval kan u nog last hebben van lichamelijke en psychische klachten of letsel. Een verkeersongeval heeft vaak een grote impact op uw leven en smartengeld kan het iets compenseren. Het is een schadevergoeding voor de geleden pijn en de te lijden pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. Een schadevergoeding voor de immateriële kosten is lastig te bepalen, omdat het niet gaat om zichtbare letselschade.

Daarnaast kan het soms lang duren voordat het bedrag voor de letselschade uitgekeerd kan worden, vooral wanneer er sprake is van een lang medisch traject. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald door onder andere de leeftijd van het slachtoffer, hoe ernstig het verkeersongeluk was, het medische traject, littekens en andere beperkingen.

Hoogte smartengeld

U bent waarschijnlijk ook benieuwd wat de hoogte van de schadevergoeding zou kunnen zijn. Het is echter lastig om een exacte prijs hiervoor te geven. Voor materiële schade is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie en bewijslast van uw uitgaven te verzamelen. Het inkomensverlies wordt meestal bepaald door een verzekeringsexpert. De aansprakelijke partij bepaalt daarna de hoogte van het bedrag. U kunt hiermee akkoord gaan of gaan onderhandelen voor een hogere schadevergoeding. Smartengeld wordt bepaald door de verzekeraar of een rechter. Hiervoor gebruiken ze Het Smartengeldboek van de ANWB. In het Smartengeldboek wordt alle jurisprudentie op het gebied van Verkeersrecht verzamelt en het dient als naslagwerk voor de bepaling van de hoogte van smartengeld.

Bij gering letsel na een verkeersongeluk kunt u vaak een schadevergoeding eisen van maximaal €2.000,-. Wanneer er sprake is van matig letsel, zoals gecompliceerde botbreuken en amputatie van vingers, dan ligt de hoogte vaak tussen de €3.500,- tot €8.500,-. De vergoedingen liggen een stuk hoger bij ernstig en zwaar letsel. U kunt dan denken aan bedragen van een paar duizend euro, maar bij zeer ernstig letsel kan het oplopen tot wel €40.000,-. De hoogte van de letselschade is afhankelijk van meerdere factoren en kan dus bij iedereen verschillend zijn. De genoemde bedragen zijn een voorbeeld en uw advocaat kan hier meer over vertellen.

Kosten letselschadebureau

Een letselschadebureau kan u juridische bijstand verlenen bij het eisen van een schadevergoeding na letsel door een verkeersongeval. Een letselschadebureau is vaak kosteloos, want de kosten worden verhaalt op de veroorzaker van het verkeersongeval. Een advocaat gespecialiseerd op het gebied van letselschade en schadevergoeding wordt vaak ingeschakeld wanneer u naar de rechter moet. De kosten voor uw juridische bijstand worden vergoed door degene die aansprakelijk was voor het ongeval.

Vrijblijvend intakegesprek

Was u betrokken bij een verkeersongeval en had u hier geen schuld aan? Heeft u kosten moeten maken of last van een whiplash of andere klachten? Dan kunt u mogelijk de letselschade claimen bij de veroorzaker van het ongeval. U kunt hiervoor een schadevergoeding eisen, zodat u alle kosten door het ongeval kunt betalen. Om de vergoeding en het smartengeld te berekenen en de veroorzaker aansprakelijk te stellen kunt u het beste een letselschadespecialist aanstellen. Uw advocaat kan helpen bij het verzamelen van de bewijslast en de helpen bij de aansprakelijkheid. Bel gratis naar het telefoonnummer 088 444 7669. Wij zijn geen advocatenkantoor, maar kunnen u na het vrijblijvende intakegesprek in contact brengen met een letselschadespecialist. U kunt ook het contactformulier invullen en dan nemen wij contact met u op.