bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat gebeurt tijdens werktijd waarbij u letselschade oploopt. De Arbowet omschrijft een bedrijfsongeval als een gebeurtenis op het werk of in werktijd, dat leidt tot schade aan uw gezondheid. Het begrip ‘werk’ moet u hierbij heel breed zien, want ook in uw pauze kunt u een ongeval krijgen of wanneer u onderweg bent voor uw werk. Een bedrijfsongeval is niet alleen erg vervelend, maar u kunt ook flinke letselschade oplopen. Denk hierbij aan extra zorgkosten of blijvende lichamelijke en psychische klachten. Voor deze kosten is het in sommige gevallen mogelijk om een vergoeding te claimen bij uw werkgever door hem aansprakelijk te stellen.

U kunt hiervoor het beste een specialist in de hand nemen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Na het gratis intakegesprek brengen wij u in contact met een letselschade-expert die u graag verder helpt. Vul het contactformulier in op de offertepagina of neem contact op via het telefoonnummer: 088 444 7669.

Letselschade na een arbeidsongeval

Letselschade is alle lichamelijke en geestelijke schade die u heeft opgelopen door een bedrijfsongeval. Lichamelijk letsel is bijvoorbeeld een whiplash na een bedrijfsongeval met de auto, een gecompliceerde botbreuk na een val van een steiger of wonden bij het gebruik van een snijmachine voor brood. Letsel van een arbeidsongeval kan ervoor zorgen dat u lichamelijke en/of immateriële schade oploopt, hiervoor kunt u soms iemand aansprakelijk stellen. Materiële schade is bijvoorbeeld de kosten aan uw auto, fiets of kleding en het eigen risico van uw zorgverzekering. Een schadevergoeding voor immateriële schade door een ongeval wordt ook wel smartengeld genoemd. Hieronder valt de pijn, verdriet en gederfde levensvreugde na een arbeidsongeval. Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende soorten schade.

Na een bedrijfsongeval waarbij u letselschade heeft opgelopen is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is op het gebied van letsel na een arbeidsongeval. Eerst wordt alle informatie verzameld en de advocaat zal samen met u een plan maken. Uw medische informatie wordt ook opgevraagd voor het vaststellen van het letsel door het arbeidsongeval. Daarna zal de tegenpartij, uw werkgever, aansprakelijk worden gesteld voor een schadevergoeding. Het is moeilijk te voorspellen hoe lang een dergelijk traject duurt. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ernst van het bedrijfsongeval en het medische traject.


Waarvoor is een werkgever aansprakelijk?

Om letselschade na een bedrijfsongeval te kunnen claimen moet u uw werkgever aansprakelijk stellen. In veel gevallen is uw werkgever aansprakelijk als u letsel heeft opgelopen door een bedrijfsongeval. Het bedrijf heeft een zorgplicht wanneer u aan het werk bent. Uw werkplek moet bijvoorbeeld veilig zijn en er moeten voldoende veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Daarnaast moet er voorlichting gegeven worden over de veiligheidsinstructies, verzekeringen afgesloten worden en controle of de werkplek veilig is.

Wanneer uw werkgever niet kan aantonen dat ze dit hebben nagestreefd, is uw werkgever mogelijk aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. Wanneer u een schadevergoeding na een bedrijfsongeval gaat claimen bij het bedrijf waarvoor u werkt, moet uw werkgever kunnen aantonen dat hij niet aansprakelijk is voor het arbeidsongeval. De bewijslast ligt dus altijd bij het bedrijf waar u werkt en niet bij u als werknemer.


Kan een werknemer aansprakelijk worden gesteld?

In veel gevallen kan uw werkgever aansprakelijk worden gesteld na een arbeidsongeval, maar dit is niet altijd mogelijk. Wanneer er wordt aangetoond dat het ongeval door uw eigen opzet of roekeloosheid is veroorzaakt, bent u zelf als werknemer aansprakelijk. Juridisch gezien betekent roekeloosheid zeer onvoorzichtig en bewust gedrag waardoor er een ernstig gevaar is ontstaan. Er is hierdoor een onaanvaardbaar groot risico genomen dat een ernstig gevolg had. Een voorbeeld van roekeloosheid is wanneer een koerier een eenzijdig ongeval krijgt met de auto. De werkgever bewijst dat de werknemer agressief in de auto aan het rijden was en hierdoor zelf het eenzijdige ongeval heeft veroorzaakt. Hier was sprake van bewuste roekeloosheid en de koerier kan het bedrijf niet aansprakelijk stellen voor de kosten die hij heeft geleden door het ongeval.

Wilt u weten of u uw werkgever in uw situatie aansprakelijk kan stellen voor uw letsel na een arbeidsongeval? Neem dan contact op met ons voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek door te bellen naar het telefoonnummer 088 444 7669. U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier op de offertepagina. Wij zorgen dat u in contact komt met een specialist op het gebied van letsel na een bedrijfsongeval die u verder kan helpen.

Welke schade kunt u claimen?

U kunt materiële en immateriële schade claimen na een bedrijfsongeval. Vergoeding voor immateriële kosten wordt ook wel smartengeld genoemd. Onder materiële kosten vallen alle zichtbare kosten, zoals een kapotte fiets of kleding. Maar ook het verlies van inkomen is materiële schade en extra zorgkosten door bijvoorbeeld fysiotherapie. Immateriële kosten zijn lastiger te definiëren. Dit is namelijk schade dat is ontstaan door het verdriet, de pijn en het verlies van levensvreugde na het arbeidsongeval. U kunt bijvoorbeeld verdrietig zijn door het wegvallen van uw baan en sociale contacten of omdat u uw hobby niet meer kunt uitvoeren. Maar ook littekens en blijvende lichamelijke en psychische klachten na een arbeidsongeval vallen onder smartengeld.

Materiële schade

 • Schade aan uw auto, kleding of fiets door bedrijfsongeval
 • Verhoging van verzekeringen of wettelijke rente
 • Kosten aanpassingen in huis en hulp aan huis
 • Extra zorgkosten en eigen risico
 • Kosten van juridische hulp
 • Verlies van inkomen

Immateriële schade

 • Niet meer kunnen uitoefenen van hobby door het ongeval
 • Verlies van sociale contacten na wegvallen baan
 • Blijvende lichamelijke pijn na bedrijfsongeval
 • Blijvende psychische klachten
 • Beperkingen
 • Littekens


De werkgever aansprakelijk stellen

Om een schadevergoeding te ontvangen, moet u eerst uw werkgever aansprakelijk stellen. Veel mensen vinden dit erg moeilijk, omdat ze bang zijn de goede relatie tussen werknemer en werkgever te verstoren. Het is echter noodzakelijk dat u uw werkgever aansprakelijk stelt, anders kunt u niets claimen en draait u zelf voor alle kosten op. Belangrijk is dat er eerst uitgezocht wordt of uw werkgever daadwerkelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Uw letselschadespecialist kan u hier goed bij helpen en kan u antwoord geven op al uw vragen. Samen met de specialist verzamelt u alle informatie, hierbij horen ook alle medische rapporten, en stelt u een plan op. Uw advocaat zal dan contact opnemen met uw werkgever om een schadeclaim in te dienen.

Is het bedrijfsongeval gemeld?

Uw werkgever is verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). De Arbowet verplicht werkgevers om alle arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de Inspectie SZW te melden. Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor de eigen werknemers, maar ook als u als uitzendkracht een bedrijfsongeval krijgt. Mocht u vallen op tijdens werktijd en pas een week later in het ziekenhuis opgenomen worden, dan kan dit nog steeds als bedrijfsongeval gezien worden. Wanneer het latere letsel of de ziekenhuisopname in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, dient de werkgever het alsnog te melden. Wanneer er sprake is van een (ernstig) arbeidsongeval kan de Inspectie SZW direct gebeld worden of er kan online een melding gedaan worden. Op de website van de Inspectie SZW kunt u hier meer informatie over vinden.

Wie betaalt de schadevergoeding?

We horen vaak dat mensen het moeilijk vinden om een schadevergoeding te claimen bij hun werkgever na een bedrijfsongeval. Men is vaak bang voor een verstoorde arbeidsrelatie. Wij begrijpen deze gevoelens heel goed, maar u hoeft hier niet bang voor te zijn. Uw advocaat zal samen met u bepalen of uw werkgever aansprakelijk gesteld kan worden en zal de schadeclaim voor u indienen. Het contact met uw werkgever verloopt uiterst professioneel. In veel gevallen zijn bedrijven goed verzekerd voor arbeidsongevallen en zal het contact verder met de verzekeraar verlopen. Met een verzekering wordt het risico verlegd naar de verzekeraar en deze zal de claim vergoeden.

Letselschade? Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan!


Heeft u letsel na een ongeval op uw werk? Heeft u meer hulp nodig bij het vragen van een schadevergoeding? Of heeft u andere vragen? Dan kunnen wij u verder helpen. Wij zijn geen advocatenbureau, maar kunnen u in contact brengen met een advocaat uit uw regio. De advocaat kan antwoord geven op al uw vragen en u verder ondersteunen. U kunt een vrijblijvend intakegesprek aanvragen via het contactformulier op de offertepagina of door te bellen naar 088 444 7669. Het intakegesprek is gratis en u zit daarna nergens aan vast. Na het intakegesprek brengen wij u in contact met de juiste advocaat die u graag verder helpt.